مشاوره انجام تحلیل آماری با SPSS

انجام تحلیل آماری با SPSS نیازمند تسلط کامل به نرم افزار مربوطه است. بسیاری از دانشجویان علوم انسانی و حتی سایر رشته‌ها، برای پایان نامه خود نیازمند انجام تحلیل آماری با SPSS هستند که اغلب آنها به خاطر عدم ارایه آموزش، مسلط به نرم افزار SPSS نیستند. SPSS  از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی استفاده می شود.

 

 

SPSS یک تحلیل کننده جامع آماری و یک سیستم مدیریت داده است. SPSS برنامه‌ای بسیار شناخته شده و پرکاربردی است که برای تحلیل داده‌های آماری طراحی شده است. این برنامه مخصوصاً در جمع آوری و تحلیل داده هایی که در فرآیند تحقیق دارای کاربرد هستند در حد وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. SPSS سالهاست که به شکل‌های گوناگون در دسترس قرار دارد و به نرم افزاری که به منظور تحلیل داده موفق به کسب استاندارد صنایع شده است مشهور است. SPSS نرم افزاری است که در میان پژوهشگران دانشگاه‌ها بیشترین میزان کاربرد را داراست.

انجام تحلیل آماری با SPSS هرچند در نگاه اول سخت و دشوار می نماید، اما یادگیری انجام گستره وسیعی از تحلیل های آماری با استفاده از آن امر چندان دشواری نیست. هنگامی که مفاهیم اولیه آن را یاد گرفتید و برآنها مسلط شدید، قادر خواهید بود که پژوهش‌های پیچیده‌ای که بدون این نرم افزار امکان انجام آن‌ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن می نماید را اجرا کنید.

نرم افزار SPSS به منظور تجزیه و تحلیل داده ها تدوین شده است SPSS. مخفف کلمه (Statistical package for social science) به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام تحلیل آماری LISREL

برون داد تحلیل آماری با SPSS دو نوع تحلیل می باشد:

انجام تحلیل آماری با SPSS برای گزارش آمار توصیفی: شامل جدول بندی، بسامد، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی

انجام تحلیل آماری با SPSS برای  گزارش آمار استنباطی که خود شامل سه دسته است:

انجام تحلیل آماری با SPSS برای آمار دومتغیری: میانه ها، آزمون تی، تحلیل واریانس، همبستگی، و آزمون های غیرپارامتری

انجام تحلیل آماری با SPSS برای پیش بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی

انجام تحلیل آماری با SPSS برای پیش بینی تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، جداکننده

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS

انجام تحلیل آماری با SPSS برای برای تهیه خلاصه های آماری مانند گراف ها، جداول، آماره ها و …

انجام تحلیل آماری با SPSS برای انواع توابع ریاضی  مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی

انجام تحلیل آماری با SPSS برای انواع توزیع های آماری شامل توزیع های گسسته و پیوسته

انجام تحلیل آماری با SPSS برای تهیه انواع طرح های آماری

انجام تحلیل آماری با SPSS برای انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کواریانس

انجام تحلیل آماری با SPSS برای تکنیک های تجزیه و تحلیل سری های زمانی

انجام تحلیل آماری با SPSS برای ایجاد داده های تصادفی و پیوسته

انجام تحلیل آماری با SPSS برای محاسبه انواع آماره های توصیفی

انجام تحلیل آماری با SPSS برای اجرای انواع آزمونهای مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

انجام تحلیل آماری با SPSS برای قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزارهای دیگر

تحلیل آماری با SPSS برای برازش انواع مختلف رگرسیون

متخصصین تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در موسسه پایار، تاکنون به مشاوره تحلیل آماری پایان نامه‌های بسیاری پرداخته‌اند که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد.

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام تحلیل آماری با EVIEWS

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته روانشناسی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته کتابداری

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته روانشناسی تربیتی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته مشاوره

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته روانشناسی بالینی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته مدیریت آموزشی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته تکنولوژی آموزشی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته آموزش زبان

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته پزشکی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته دندانپزشکی

مشاوره انجام انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته مدیریت صنعتی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته مدیریت مالی

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه با SPSS در رشته جامعه شناسی

و بسیاری از رشته های علوم انسانی دیگر.

مشاوره انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله یکی از خدماتی است که در موسسه پایار برای دانشجویان و اساتید محترم ارایه می گردد. در فرآیند انجام این تحلیل‌ها در صورتی‌که متقاضی علاقمند به یادگیری نرم افزار SPSS باشد، با آموزش نیز همراه خواهد بود. برای ارسال درخواست تحلیل آماری با SPSS به بخش ثبت سفارش مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *