مشاوره انجام پایان نامه ادبیات فارسی

مشاوره انجام پایان نامه ادبیات فارسی، مشاوره نگارش پروپوزال ادبیات فارسی، پیشنهاد موضوع پایان نامه ادبیات فارسی، چاپ مقاله ISI ادبیات فارسی، چاپ مقاله ISC ادبیات فارسی در موسسه علمی پژوهشی پایــــــــــــــــار

 

هدف اساسی در برنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.

گرایش های رشته زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی، ادبیات مقاومت، ادبیات تطبیقی

گرایش زبان و ادبیات فارسی
در این گرایش به دستور زبان فارسی پرداخته شده و شناخت شعرا و مفاخر ادبی ایران در دروس مختلف به چشم می خورد.
گرایش ادبیات مقاومت
پایه گرایش ادبیات مقاومت به حماسه های مذهبی و تاریخی و سالهای دفاع مقدس گره می خورد. شناخت انواع سبک مقاومت و جنگ نرم، تحقیق و تفحص در اعماق تاریخ مقاومت از موارد مورد بحث در این گرایش می باشد.
گرایش ادبیات تطبیقی
گرایش ادبیات تطبیقی از گرایش های جدید رشته ادبیات است که به بررسی و تطبیق ادبیات فارسی و عرب پرداخته و در حال حاضر در دانشگاه های محدودی در کشور تدریس می گردد.

 

خدمات موسسه پایار جهت مشاوره نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه ادبیات فارسی با توجه به نیاز روز جامعه علمی و نظرات اساتید محترم راهنمای دانشجویان ارائه می گردد. این خدمات عبارتند از:

مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه ادبیات فارسی بر اساس جدیدترین موضوعات در رشته ادبیات فارسی و دستاوردهای نوین در گرایشهای مختلف این رشته
ارائه جدیدترین مقالات به عنوان مقاله بیس
برگزاری جلسات مشاوره میان دانشجو و متخصص مربوطه جهت رسیدن به یک توافق نهایی و تعیین چارچوب نهایی انجام کار
زمان بندی انجام هر یک از مراحل انجام پایان نامه با توجه به حساسیتها و پیش نیازهای گرایش های مختلف رشته ادبیات فارسی
مشاوره نگارش پروپوزال ادبیات فارسی و تمامی گرایش های مرتبط
مشاوره نگارش فصول بر مبنای فاز بندی پروژه و تقسیط هزینه انجام پروژه
چاپ مقاله ISI ادبیات فارسی، چاپ مقاله ISC ادبیات فارسی
برگزاری جلسات تلفنی میان دانشجو و متخصص انجام کلیه اصلاحات طبق قرارداد و با اعمال نظرات اساتید محترم دانشجویان.

مشاوره انجام پایان نامه ادبیات فارسی
مشاوره انجام پایان نامه ادبیات عربی
مشاوره انجام پایان نامه ادبیات فرانسه
مشاوره انجام پایان نامه ادبیات آلمانی

موضوعات پیشنهادی برای نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه ادبیات فارسی

بررسی ویژگیهای زبانی و دستوری گویش گزی همراه با شواهدی از دیوان درویش عباس جزی

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا

شرح سی قصیده از سنایی غزنوی

تصحیح‌ و تحشیه‌ ذیل‌ معارف‌ العوارف‌ معروف به ذیل المعارف فی ترجمه العوارف

تصحیح مثنوی های زلالی خوانساری

فهرستی از کنایات فعلی در مثنوی مولوی

فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌ ، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولی‌)تفسیر کشف‌ الاسرار میبدی‌

تصحیح‌ کتاب‌ « شرح‌ مثنوی‌» نسخه‌ خطی‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ دهم‌ هجری‌

شرح کامل جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی

شرح‌ کامل‌ جلد اول‌ تاریخ‌ جهانگشای‌ جوینی‌چهره‌های‌ اساطیری‌ مشترک‌ در شاهنامه‌ ، متون‌اوستائی‌، پهلوی‌ و تاریخی‌ تا روزگار فردوسی‌

شرح‌ مفردات‌، ترکیبات‌، مفاهیم‌ ابیات‌ دشوار و برخی‌ صنایع‌ بدیعی‌ و نکات‌ بلاغی‌غزلیات‌ فخرالدین‌ عراقی‌

شرح اعلام اشخاص و مکانهای دیوان سنایی غزنوی

فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی

عرفان و تجلیات آن در آثار سعدی

تصحیح‌ نسخه‌ خطی‌ رساله‌ بیان‌ بدیع‌ تالیف‌ میرزا ابوطالب‌ فندرسکی‌ (دانشمند عصر صفوی‌)

احیاء، تصحیح و شرح مثنوی سوشنامه آصف قهفرخی

شرح و تحلیل یکصد و بیست غزل از خواجوی کرمانی به دو روش

تصحیح و شرح یوسف و زلیخای جامی

حیرت در ادبیات عرفانی( آثار سنایی و عطار )

شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی

تاریخ ادبیات گیلان

تصحیح و شرح سبحه الابرار جامی

شرح لغات، اصطلاحات و اشارات و ابیات مشکل قصاید دیوان عبدالواسع جبلی

تصحیح و شرح چهل مجلس شیخ حسین خوارزمی

شرح‌ پنجاه‌ غزل‌ از حکیم‌ سنائی‌

تصحیح دیوان فریدالدین احول

تصحیح دیوان غزلیات صافی اصفهانی از ( الف تا د )

شرح لغات و مشکلات عتبه الکتبه

تصحیح‌ کتاب‌ محبوب‌الصدیقین‌ پیرجمال‌ اردستانی

تصحیح‌ دیوان‌ سعید نقشبندی‌ یزدی‌

کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌

تصحیح‌ و تحشیه‌ ریاض‌الملوک‌ فی‌ ریاضات‌ السلوک‌

بازتاب اندیشه در مفاخرات شاعران بزرگ ادب فارسیتا قرن ششم هجری قمری

تصحیح‌ انتقادی‌ دیوان‌ غزلیات‌ صافی‌ اصفهانی‌(ازرتای‌)

داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌

شرح‌ مشکلات‌ قصاید ادیب‌ صابر ترمذی‌

تصحیح مثنوی نقش بدیع از غزالی مشهدی ( با مقدمه، توضیحات و تعلیقات )

تصحیح صحیفه اولی از مخزن الانشای واعظ کاشفی

شرح صد غزل از خواجوی کرمانی

تصحیح « تحفه الملوک »

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

عطش جاودانگی در ادب فارسی ( بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ )

بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون »

شرح صد غزل از عطار نیشابوری

تصحیح دیوان ولی دشت بیاضی

تصحیح و تحشیه ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

تصحیح دیوان اشعار شرف جهان قزوینی

بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی

تصحیح و تحشیه خردنامه و منتخب نجات نامه

مقایسه شاهنامه با ایلیاد و ادیسه

داستان پیامبران در آثار منظوم عطار

زندگی و آثار دکتر احمدعلی رجائی بخارائی

شرح صد غزل از سلمان ساوجی

نژاد و گوهر در شاهنامه

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هـ . ش

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه علوم سیاسی

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه

شکل شناسی داستان داراب نامه

معراج شاعران

نقد و تصحیح دیوان نیکی اصفهانی

فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات کلیات اشعار نظامی گنجوی

بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی

آرمانگرایی در شعر سعدی

مقدّمه، تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله عشق و میرزا داوود اصفهانی

تحلیل داستان موسی (ع) در امهات کتب نظم ، از آغاز تا پایان قرن ششم هجری

شرح مشکلات قصاید سیف فرغانی

تصحیح مثنوی خسرو و شیرین (سروده میرزا جعفر قزوینی ملقب به «آصف خان»)

شعر پایداری از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی (تا قرن هشتم هجری)

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم

منظومه خزاین الفواید (مقدمه و تصحیح)

خزان و ناامیدی در شعر معاصر (۱۳۵۷-۱۳۰۰)

بررسی احوال و آثار ادبی استاد جلال الدین همایی

صور خیال در ادبیات داستانی معاصر (سه نویسنده)

شرح نیمه ی اول سندبادنامه‌ی ظهیری سمرقندی

داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون منظوم ادب فارسی تا پایان سده هشتم هجری‌

بلاغت در مرزبان نامه

هنر در شاهنامه فردوسی

بررسی دستوری حروف در گلستان سعدی

مقدمه و تصحیح دیوان اشعار (گلزار) و سفرنامه شیخ حسین صافی جمی (تذکره المجالسین)

انتقام در شاهنامه ی فردوسی

تجلی مهدی موعود (عج) درادب منظوم فارسی تاپایان سده نهم

تصحیح مجموعه بدیعیه (منتخب)

غزلیات صادقی کتابدار (مقدمه و تصحیح)

دیوان ملارجبعلی واحد تبریزی (مقدمه نویسی و تصحیح)

سیمای حضرت موسی (ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری

خیال در مثنوی

شرح ده قصیده از دیوان خاقانی

تصحیح مثنوی بهرام و کل اندام

صور خیال در روضه الانوار خواجوی کرمانی

تصحیح بخش دوم از مثنوی قیصرنامه ادیب پیشاوری

تصحیح بخش اول مثنوی قیصرنامه

سبک نثر ادبی علی شریعتی

قید در کلیله و دمنه

تأثیر سفرنامه نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثر

فرهنگ تحلیلی اعلام دیوان ناصر خسرو

تحلیل ارتباط ابیات حافظ در محور عمودی (صد غزل)

مقایسه تغزلات قیس بن ملوّح (مجنون لیلی) و غزلیات سعدی

تحلیل بلاغی (قسمت بیان) النوبه الثالثه کشف الأسرار (سه جلد)

تحلیل محتوایی و سبکی مرثیه های ادب پارسی از مشروطیت تا سال ۱۳۳۲

تصحیح و شرح سی قصیده از سنائی غزنوی بر اساس قدیم ترین نسخه شناخته شده

مقدمه نویسی، تصحیح و توضیح بحرالفراسه عبیدالله خویشگی چشتی

قائم مقام و ادب فارسی

بررسی تحلیلی موضوعات بیانی در بوستان سعدی

تحلیل و مقایسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه

بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم

بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حمله مغول (۶۱۷هجری قمری)

نقد شروح خلیل خطیب رهبر

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت

بررسی و تحلیل ادبیات منظوم لری در استان کهگلویه و بویراحمد

مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی

پیوندهای کودکان و نوجوانان با شاهنامه فردوسی

بررسی ادبی فیلمنامه های بهرام بیضایی

تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه

مقایسه ی بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی (اشکانیان وساسانیان تا پایان پادشاهی قباد و ظهور مزدک)

تحلیل جایگاه فرهنگی- اجتماعی زن در آثار داستانی «سیدمحمدعلی جمالزاده»

بازتاب متون کهن ادب فارسی درآثار داستانی جمالزاده

مقایسه انتقادی حافظ نامه بهاء الدین خرمشاهی با دیگر شرح های معاصر دیوان حافظ

تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم

بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن الاسرار نظامی و بوستان سعدی

باستان گرایی(آرکائیسم) در داستان کوتاه فارسی

سیر تحول وزن شعر فارسی تا پایان قرن ششم

بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامه آثارخاقانی)

نقد و بررسی دیدگاههای معاصران درباره آثار جمالزاده

بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری

طنز و تعریض در دیوان صائب

شرح ترکیبات دیوان کمال الدین اسماعیل

نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی

نقد شروح لیلی و مجنون نظامی

سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری

بررسی زندگی و شعر ژاله قائم مقامی

مهدویت در شعر سنتی معاصر

تصحیح و تحشیه ی منظومه ی خسرو و شیرین «غنایی»

تحلیل شخصیت فرهنگی اجتماعی زن در آثار علی محمد افغانی

فرهنگ اصطلاحات عرفانی دیوان محمد شیرین مغربی

طبقه بندی و تحلیل موضوعی آراء و اندیشه های شهریار

تجلی مفاهیم قرآنی در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی

طبقه بندی و بررسی شخصیت‌های داستان‌های هزار و یک شب

تحلیل ساختاری و محتوای رمان «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی

توصیف دوزخ و بازتاب آن در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی و منطق الطیر عطار

بررسی و تحلیل مقایسه­ای فرهنگ عامه در دیوان عرفی شیرازی و کلیم کاشانی

پژوهش در پندها و امثال داستان سمک عیار

بررسی مقامات و مراتب عرفانی حضرت مریم(س) در ادبیات عرفانی فارسی (از قرن سوم تا نهم)

نقد روضه‌الورد ترجمه عربی گلستان سعدی

تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله گرجی اصفهانی(متخلص به سرگشته و اشتها)

شکل شناسی داستان گرشاسب نامه اسدی طوسی

جایگاه صور خیال در شعر کودک کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مقایسه اندیشه های عرفانی ابوسعیدابوالخیر وبهاءولد

بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه

داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم)

تصحیح و تحشیه نورالحدیقه لاهل الحقیقه(نسخه ای از حدیقه سنایی در سفینه تبریز)

نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *