مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا

دپارتمان کشاورزی و جغرافیا در موسسه پایـــار با بهره گیری از فارغ التحصیلان دوره دکتری در کلیه گرایش های زیر آماده ارائه خدمات مربوط به ارائه موضوعات جدید و به روز برای مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، مشاوره انجام پروپوزال جغرافیا ، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا در رشته های مختلف برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی گردشگری، آب و هوا شناسی، تحلیل های آماری فصل چهارم،مشاوره استخراج مقاله از پایان نامه جغرافیا، پذیرش و اکسپت مقاله ISI، چاپ مقاله ISI آماده ارائه خدمات به دانشجویان رشته علوم جغرافیا می باشد.

 

گرایش های تحت پوشش دپارتمان پایان نامه ارشد و دکتری رشته جغرافیا عبارتند از:

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا برنامه ریزی توریسم و گردشگری جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ برنامه ریزی کالبدی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش محیط زیست
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا ی روستایی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ اقتصاد و فضا
مشاوره انجام پایان نامه برنامه ریزی آمایش سرزمین و شهری
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ ساماندهی مناطق عشایری
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش برنامه ریزی محیطی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش بهسازی و نوسازی شهری
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی مسکن
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیای سنجش از دور و سیستم اطلاعات GIS
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ مدیریت توسعه پایدار روستایی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیایی آب و هوا شناسی(اقلیم، آب و هواشناسی شهری، آب و هوا شناسی کاربردی و…)
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی فضایی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی

خدمات موسسه پایــــــــار برای مشاوره انجام پایان نامه برنامه ریزی شهری و روستایی،مشاوره انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی،مشاوره انجام پایان نامه برنامه ریزی گردشگری،مشاوره انجام پایان نامه آب و هوا شناسی، مشاوره انجام پایان نامه ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین عبارتند از:

ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان ارشد و دکتری جهت انتخاب موضوعات جدید پایان نامه جغرافیا
ارائه موضوعات جدید در کلیه رشته های برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی گردشگری، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین
نگارش پروپوزال های ارشد و دکتری
کمک به انجام اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تصویب نهایی پروپوزال
آموزش و مشاوره نگارش و انجام فصول پایان نامه های برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری و …
آموزش تحلیل داده های پایان نامه های ارشد و دکتری
آموزش انجام تحلیل های کیفی با نرم افزارهای GIS جی ای اس Arc GIS ، AHP، SPSS، دیمتل فازی، ANP
تنظیم فصول پایان نامه متناسب با فرمت دانشگاه ها
برگزاری جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت آشنایی دانشجو با تحلیل های نرم افزاری
پاسخ گویی به موقع و سریع به سوالات مقتضی دانشجو در طول انجام پایان نامه
تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه های ارشد و دکتری حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع
استخراج مقاله از پایان نامه های رشته های جغرافیا برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC، SCOUPUS
پذیرش تضمینی مقالات استخراج شده از مجلات ISI، ISC، SCOUPUS

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی

موارد زیر تحت پوشش خدمات پایان نامه رشته جغرافیا قرار دارد.

مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافیای سیاسی
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته ژئومورفولوژی
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه ریزی گردشگری
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه آب و هواشناسی شهری
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه آب و هوا شناسی کاربردی
مشاوره نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه برنامه ریزی محیطی

موضوعات پیشنهادی برای انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاثیر عدم کنترل فعالیتهای انسانی در وقوع سیلاب چهارم مرداد ‎۱۳۷۸ شهرستان ……

نقش جغرافیا در مکانیابی توسعه روستایی – مطالعه موردی شهرستان ……

شناخت ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچ‌گر خوزستان (……

نقش عوامل جغرافیایی در برنامه‌ریزی روستایی شهرستان ……دهستان سهند، ……

مدیریت در توسعه و عمران روستاهای کشور با تاکید بر حوزه روستایی شهر …… استان ……

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان …… با تاثیرپذیری از استعدادهای بالقوه طبیعی و اعمال سیاستهای بانکی در مقطع پنج ساله

رده‌بندی آبادیهای کشور بر اساس برخورداری از خدمات و امکانات موجود به تفکیک استان و شهرستان در رابطه با توان‌های محیطی ……

بررسی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در توسعه روستایی (نمونه موردی دهستان شیان از توابع شهرستان ……

طرح ساماندهی روستاهای پراکنده (مطالعه موردی: دهستان …… از توابع شهرستان ……

برنامه‌ریزی روستایی و ارائه الگوی بهینه توزیع خدمات عمومی در مراکز روستایی شهرستان مرند مطالعه موردی ……

بیشتر بخوانید
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه مدیریت مالی

کوچ‌نشینی در دامنه‌های جنوبی البرز (محدوده استان ……

نقش بنیانهای جغرافیایی در برنامه‌ریزی توسعه روستاهای شهرستان کرمانشاه نمونه موردی ……

بررسی توانهای محیطی و زیربنایی و نقش آن در توسعه روستایی استان ……

بررسی روند تغییرات جمعیت مناطق روستایی شهرستان ……

بررسی نقش کشاورزی و آموزشهای ترویجی بر توسعه روستاهای شهرستان ……

امکان‌سنجی استقرار بهینه سکونتگاههای روستائی در رابطه با توانهای جغرافیایی، مطالعه موردی: (دهستان ……) شهرستان ……

بررسی جغرافیایی توانهای محیطی ……با نگرش موردی به بخش مرکزی/ ……

بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری روستاها و ارایه پیشنهاد طرح ساماندهی روستایی منطقه ……

بررسی توانهای محیطی و انسانی روستاهای شهرستان بابل، مطالعه موردی دهستان ……

اوضاع جغرافیایی دهستان …… جهت استفاده در برنامه‌ریزی روستایی/ ……

نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه روستایی مورد ……

بررسی روند مهاجرت روستایی در گیلان مطالعه موردی ……

توسعه روستایی در گیلان مطالعه موردی: ……

نقش کاربری بهینه زمین در توسعه روستایی “مورد روستاهای زیر حوزه کویر ……

بررسی توانهای محیطی شهرستان ……

بررسی عوامل طبیعی شهرستان فیروزآباد فارس و نقش آن در برنامه‌ریزی کشاورزی (مطالعه موردی ……

شناسایی قابلیتها و پتانسیلهای توسعه یکپارچه نواحی روستایی شهرستان آمل (مطالعه موردی ……

بررسی اثرات ارائه خدمات زیربنایی در تثبیت جمعیت روستایی شهرستان ……

بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی، مطالعه موردی ……

برنامه‌ریزی توسعه روستایی و ارائه الگوی بهینه توزیع خدمات عمومی در مراکز روستایی ……

نقش عوامل جغرافیایی در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی (مورد مطالعه شهرستان ……

بررسی توانمندیهای محیطی شهرستان ……در ارتباط با فعالیتهای کشاورزی/

بررسی توانهای محیطی شهرستان …… در امر فعالیتهای کشاورزی ” ……” مطالعه موردی بخش ……

بررسی روند مهاجرت جمعیت روستایی به شهر در شهرستان …… “مطالعه موردی دهستان ……

بررسی مساکن روستایی و روابط آنها با محیط جغرافیایی ( مطالعه موردی استان ……

راه آهن بعنوان محرکه‌ای در رشد و توسعه روستاهای کشور “مطالعه موردی شهرستان ……

نقش زنان در اقتصاد روستایی ایران (مطالعه موردی شهرستان ……

برنامه‌ریزی روستایی در رابطه با ویژگیهای جمعیتی شهرستان …… “مطالعه موردی ……

برنامه‌ریزی مکانی جهت توسعه و عمران فضاها و مراکز روستایی استان …… “مطالعه مورد بخش امیرآباد شهرستان ……

بررسی اثرات اجتماعی – اقتصادی طرحهای هادی در روستاهای استان ……

فعالیتهای تولیدی زنان روستایی (مطالعه موردی: استان ……

بررسی جغرافیایی قابلیتها و توانمندیهای مناطق روستای ……

توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر …… قلعه و تاثیر آن بر مهاجرت روستائیان تابعه ……

سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیا (موردی بخش ……

بررسی و تحلیل نظام سکونتگاههای روستایی شهرستان …… (موردبخش ……

نقش بنیانهای جغرافیایی در برنامه‌ریزی شهرستان …… (نمونه موردی: ……

تاثیرات اقتصادی – اجتماعی تبدیل شدن روستا به شهر: مطالعه موردی “شهرستان ……شهر ……

ارزیابی شاخصهای توسعه نواحی روستایی شهرستان ……

مدل‌های کاربردی در تحلیل مسایل روستایی و ناحیه‌ای “مورد دهستان ……

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد

بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی (مورد ……

رابطه اشتغال زنان روستایی با فرآیند توسعه روستایی مورد: شهرستان ……

نابرابری توسعه در مناطق روستایی کشور بر اساس شاخصهای کلیدی توسعه

“نقش توانمندیهای محیطی در توسعه روستایی” مطالعه موردی، …… منطقه ……

بررسی شاخصهای مکانیابی صنایع تبدیلی کشاورزی جهت توسعه روستاهای استان …… مطالعه موردی: شهرستان ……

بررسی توانهای محیطی شهرستان ……

گروهبندی مناطق روستایی شهرستانهای کل کشور از نظر توسعه نیافتگی (با استفاده از روش گروهبندی Cluster

ساختار فضایی روستایی (مطالعه موردی ……خوانسار از استان ……

توسعه اقتصادی – اجتماعی شهرستان …… و تاثیر آن بر مناطق روستایی تابعه مورد (دهستان

بررسی خدمات بنیادی و نتایج آن بر بقاء روستاها “مطالعه موردی روستاهای شهرستان ……

بررسی نقش و عملکرد شوراهای اسلامی روستایی از دیدگاه جغرافیا مطالعه موردی ……

بررسی توانهای محیطی و تاثیر آن در توسعه روستایی ……

حاشیه‌نشینی در تهران، مطالعه موردی ……

تغییر ساختار کشاورزی و نقش آن بر مورفولوژی زراعی (نمونه موردی: ……

چشم‌انداز روستایی از منظر پویایی‌شناسی بنیانهای جغرافیایی (مطالعه موردی: دهستانهای ……

شناخت ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی …… (مطالعه موردی ……

سطح‌بندی توسعه‌یافتگی روستاهای استان مرکزی (با استفاده از شاخص توسعه‌نیافتگی موریس) مورد مطالعه ……

بررسی توان‌های محیطی نواحی روستایی به منظور توسعه پایدار مطالعه موردی

برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر مکان‌یابی مراکز توسعه روستایی (مطالعه موردی: ……

توسعه اجتماعی اقتصادی شهرستان ساوجبلاغ و تاثیر آن بر مناطق روستایی تابعه مطالعه موردی ……

سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (موردی: ……

بازارهای هفتگی در توسعه روستایی مطالعه موردی منطقه میانی ……

نقش محصولات کشاورزی با تاکید بر گندم در توسعه روستاهای شهرستان ……

بررسی مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های استان ……

توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی روستاهای ……با تاکید بر ترویج توریسم به عنوان درآمد مکمل

بررسی و تحلیل تاثیر رفتار ادراک محیطی روستاییان بر توسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان ……

بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان ……

الگوی مناسب برای ساماندهی فضایی نواحی روستائی (مطالعه موردی ……

بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اسکان در کانونهای توسعه اسکان عشایر مطالعه موردی ……

تحولات کالبدی فضای روستاهای واقع در محدوده ……

توانمندیهای توریسم روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ……

بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش ……

بررسی نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستاها مطالعه موردی: شهرستان ……

بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی – اجتماعی “طرح خروج دام از جنگل” ……

تحولات چشم‌انداز معیشتی با تاکید بر رواج کشت تجاری از سال ‎۱۳۵۵ به بعد مطالعه موردی: بخش……

نقش و جایگاه زنان در اقتصاد کوچندگان ایل ……

بررسی توان‌های توسعه روستایی با تکیه بر گردشگری نمونه موردی ……

مکان‌یابی صنایع روستایی با بهره‌گیری از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی، نواحی روستایی شهرستان

۱ thought on “مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *