مشاوره انجام پایان نامه زراعت

موسسه پژوهشی پایار در زمینه مشاوره انجام پایان نامه زراعت مفتخر است اکنون با همکاری بسیاری از اساتید و فارغ التحصیلان رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقاطع ارشد و دکتری به مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح می پردازد.

برقراری رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسائی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح( هکتار) موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود ۵۰ میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی ودروس تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

خدمات موسسه پایار در زمینه مشاوره نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه زراعت

جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه زراعت

مشاوره نوشتن پروپوزال رشته زراعت

مشاوره انجام پروژه های کلاسی رشته زراعت

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری زراعت

آموزش تحلیل آماری پایان نامه علوم تربیتی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL و SAS …

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی

آموزش نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (۲) پایان نامه زراعت

مشاوره انجام فصل چهار (۴) پایان نامه زراعت

آموزش نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (۵) پایان نامه زراعت

موضوعات پیشنهادی برای انجام پایان نامه زراعت

بررسی مقایسه‌ای میزان جذب سطوح مختلف نیتروژن دربرنج ‏‎ ‏‎ (Oryza sativa L.)‎‏ وعلف هرز دژگال‏‎ Echinochola crus -galli )‎‏ ) در تراکم‌های مختلف علف هرز
تاًثیر زمان مصرف کود نیتروژن بررقابت علف هرز جودره ‏‎ ‏‎‏‎(Hordeum spontaneum L. )‎‏ باگندم زمستانه
مقایسه اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بارور ۲ مروری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در کرمانشاه
کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی
کاربرد کودهای دامی در کشاورزی
بررسی اثر انواع تنظیم کننده ­های رشد نظیر سالیسیلیک اسید، پاکلوبوترازول، اسید آسکوربیک، سایکوسل و … بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آگروموفولوژیکی ارقام زراعی و بومی انواع گیاهان (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و … گیاهانی پیشنهاد خواهد شد که تا به حال کار نشده باشند) در شرایط بدون تنش و انواع تنش­های محیطی (شوری، خشکی، ..)
مقایسه الگوی الکتروفورزی پروتئین­های برگ، فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان و دیگر صفات فیزیولوژیک ارقام زراعی و بومی انواع گیاهان (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) در شرایط بدون تنش و انواع تنش­های محیطی (شوری، خشکی، ….).
اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک، نیتریک اسید و سالیسیلیک اسید (یا ترکیبات دیگر) بر آنزیم های آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول و اجزای جوانه زنی و رشد گیاهچه های (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) تحت تنش شوری و خشکی
تعیین اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع گیاهان زراعی
انجام پایان نامه مهندسی شاخه کشاورزی در زمینه تعیین اثر تنش های محیطی(خشکی، شوری، گرما، سرما و…) بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی
مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات
کرک زدایی از بذر پنبه ‏‎Delinting of cotton seed
گلخانه بدون آفتکش : حقیقت یا خیال ؟
ارزیابی رشد، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدرزیرزمینی
اثر تغییرات ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک بر کمییت محصول پنبه در منطقه گرگان
تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی
رشد گیاه اکالیپتوس در شرایط فتو و شبه فتواتوتروف با و بدون غنی سازی‏‎CO2
بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت در گیاه گوجه فرنگی نسبت به شوری آب آبیاری
ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ۲۰ رقم و اکوتیپ چچم یکساله ‏‎(Lolium multiflorum)‎‏ در شرایط کشت فاصله‌دار
بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی ( Amygdalus SPP.) و ژنوتیپ های کاشته شده بادام با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و برخی از صفات مورفولوژیکی
ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره SSR
بررسی اثر زمان‌های متفاوت کاشت بر روی خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ارقام کلزا
بررسی عوامل بیوشیمیایی مرتبط با صفت مقاومت به شوری در ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L)
بررسی چند معیار مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در جو
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD در منطقه زاگرس مرکزی
بررسی صفت طول غلاف در جمعیت F3 کلزا (Brassica. Napus) جهت اصلاح ارقام پر محصول با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای آن در رقم اصلاح شده نخود آرمان
مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو با استفاده از نشانگرهای SSR

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه علوم سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *