مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی

مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی،مشاوره انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی،مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی،مشاوره انجام پروپوزال علوم تربیتی، موضوع پایان نامه علوم تربیتی، چاپ مقاله ISI علوم تربیتی، چاپ مقالات ISC علوم تربیتی،مشاوره استخراج مقاله از پایان نامه ارشد علوم تربیتیدر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایار

علوم تربیتی مجموعه ای از دانش بشری است که به بررسی اصول و مبانی تعلیم و تربیت پرداخته و با استفاده از روش های عقلی سعی در حل مشکلات با روش های منطقی دارد. انواع آموزش در علوم تربیتی شامل: آموزش عمومی، آموزش کارکنان، خودآموزی، سوادآموزی بزرگسالان، آموزش عالی، آموزش مجازی و آموزش الکترونیک است. این رشته را می توان به نوعی میان رشته ای نامید که در آن فلسفه، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، آمار و جامعه شناسی دخالت دارند. به عنوان مثال می توان به زیر شاخه های این رشته مانند روانشناسی تربیتی، اقتصاد آموزش عالی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی اشاره کرد. انجام پایان نامه علوم تربیتی بیشتر به تحلیل داده های مربوط به امور آموزشی که بیشتر از مدارس، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و …جمع آوری شده اند می پردازد و سعی دارد با تحلیل درست داده ها، رویکردهای جدید آموزشی ارائه دهد.

رشته علوم تربیتی در کشور ایران توسط اساتید برجسته این رشته دکتر محمد باقر هوشیار، دکتر عیسی صدیق و دکتر اسدالله بیژن بنیانگذاری شد. هم اکنون در چهار گرایش ارائه می شود : تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش دبستانی و دبستانی ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش تطبیقی ، برنامه ریزی درسی ، تحقیقات آموزشی ، آموزش و پرورش استثنایی ، روانشناسی تربیتی ، آموزش بزرگسالان، آموزش و بهسازی منابع انسانی، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش و در مقطع دکتری در رشته های تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ، برنامه ریزی درسی ،روانشناسی تربیتی ، سنجش آموزش ، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ، مدیریت آموزش عالی ، اقتصاد آموزش عالی، برنامه ریزی آموزش از راه دور ارائه می شود.

گرایش های رشته علوم تربیتیبرنامه ریزی درسی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

مدیریت آموزشی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش بزرگسالان

تحقیقات آموزشی

تکنولوژی آموزشی

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

خدمات موسسه پایار در زمینه نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه علوم تربیتی

جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه علوم تربیتی

مشاوره نوشتن پروپوزال علوم تربیتی

مشاوره انجام پروژه های کلاسی رشته علوم تربیتی

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی

آموزش تحلیل آماری پایان نامه علوم تربیتی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS و LISREL و …

مشاوره نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (۲) پایان نامه علوم تربیتی

مشاوره انجام فصل چهار (۴) پایان نامه علوم تربیتی

مشاوره نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (۵) پایان نامه علوم تربیتی

موضوعات پیشنهادی موسسه پایار برای انجام پایان نامه علوم تربیتی

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و عرت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت عمومی

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه متغیرهای روانشناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش دانشجویان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با رضایت شغلی معلمان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای زمینه ای

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای رفتاری

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای ساختاری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با روش AHP  فازی

ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت تغییر در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …

بررسی رابطه آموزش ICT با عملکرد تحصیلی معلمان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء سطح کیفی زندگی معلمان

بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان و عملکرد آنها

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش میزان رضایت شغلی معلمان

سنجش میزان وجدان کاری معلمان

شناسایی عوامل موثر بر کارایی معلمان و سنجش میزان کارایی معلمان با استفاده از عوامل شناسایی شده

مقایسه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی میان دانش آموزان ِ با و بدون ناتوانی یادگیری

رابطه خودشکوفایی و انگیزش پیشرفت دانش اموزان

بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان

پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی

رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان

تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …

رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه پزشکی

بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان

رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت

رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی

رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت

رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان

نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان

بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس

رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان

رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس

بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان

عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی

رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی

بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان

بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏

مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏

ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی

بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه

بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان

بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان

بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران  متوسطه شهرستان ایلام

حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(

اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM

بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان

بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی

بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان

تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان

بررسی رابطه خود – مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان

بررسی رابطه خود – مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان

بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و عزت نفس دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش دانش اموزان

رابطه خود ادراکی دانش اموزان و عزت نفس آنها

بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان

طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی

طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان

طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز۹۹ (TIMSS-R)

طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی

بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

“نقشه های مفهومی” و مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *