مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی،مشاوره انجام پایان نامه ارشد مهندسی شیمی،مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،مشاوره انجام پروپوزال مهندسی شیمی، موضوع پایان نامه مهندسی شیمی، چاپ مقاله ISI مهندسی شیمی، چاپ مقالات ISC مهندسی شیمی،مشاوره استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مهندسی شیمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایار

صنایع شیمی طیف گسترده‌ای از صنایع را در بر می‌گیرد مانند: داروسازی، بهداشتی و آرایشی، پتروشیمی ، صنایع غذایی، الیاف مصنوعی و صنایع تولید لوازم خانگی. رشته‌ شیمی‌ دارای‌ دو گرایش‌ محض‌ و کاربردی‌ می باشد. در گرایش‌ محض‌ مبنای‌ کار، علم‌ شیمی‌ است‌ و دانشجو درباره‌ چهار گرایش‌ اصلی‌ علم‌ شیمی‌ از جمله شیمی‌آلی‌، معدنی‌، تجزیه‌ و شیمی‌ فیزیک‌ دروسی‌ را مطالعه‌ می‌کند. در شیمی‌ کاربردی‌ به دروس‌ پایه‌ شیمی‌ کمتر پرداخته‌ می‌شود و دانشجو یکسری‌ از دروس‌ مربوط‌ به‌ مهندسی‌ شیمی‌ مانند‌ اصول‌ صنایع‌ شیمیایی‌ و تصفیه‌ آب‌ و فاضلاب‌ را می‌گذراند.

فارغ‌التحصیل شیمی می تواند مسوولیت هدایت آزمایشگاهها را به عهده گیرد. همچنین همکاری در زمینه های پژوهشی در موسسات ذیربط و دانشگاهها، سمت سرپرستی آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات در صنایع شیمیایی و رفع مشکلات شیمیایی ، پیشنهاد روشهای بهتر جهت بالا بردن سطح تولید از نظر کیفی و کمی از دیگر نقش های اوست.

گرایش های  رشته شیمی :

آلی

معدنی

فیزیک

کاربردی

تجزیه

برخی از نرم افزارهای پرکاربرد جهت انجام تحقیقات و انجام پایان نامه رشته شیمی:

Nanotube Modeler 
EniG.ChemistryAssistant  
ChemMaths
PLTable
atom visualizer
The Chemical Thesaurus
AcidBaseLab 
quiz-builder 
Chemical Predictor
VLECalc
Aspen Engineering Suite 
Virtual NanoLab 2008

خدمات موسسه پایــــــار  در زمینه مشاوره انجام پروپوزال و پایان نامه شیمی:

جستجو مقالات معتبر برای انتخاب موضوع پایان نامه شیمی

انجام پروپوزال شیمی

انجام پروژه های کلاسی رشته شیمی

انجام پایان نامه کارشناسی شیمی

تحلیل آماری پایان نامه مهندسی شیمی

نوشتن مرور ادبیات و فصل دوم (۲) پایان نامه شیمی

انجام فصل چهار (۴) پایان نامه شیمی

نوشتن نتیجه گیری و فصل پنجم (۵) شیمی

برای موارد گفته شده مشاوره تخصصی به دانشجو ارائه میگردد.

 

موضوعات پیشنهادی برای انجام پایان نامه شیمی آلی

 • جداسازی و شناسائی هیدروکربنهای موجود در مازوت با استفاده از روشهای استخراج کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 • تهیه و بررسی ساختمان N,a-دی متیل-۲-کتومتیل کینولین ها
 • تهیه و بررسی ساختمان پایرولوکینولینون ها
 • تعیین توزیع غیراشباعیت در پلی بوتادی انها بوسیله FT-IR
 • بررسی واکنش فتوشیمیایی نیترونها در مجاورت کاپتوداتیوالفین
 • تهیه تعدادی از آریل ۴-کتومتیل لینولین ها و تعیین ثابت یونیزاسیون ۲-و ۴-کتومتیل کینولین ها به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
 • بررسی واکنشهای فتوشیمی مشتقات ۱-استونفتون
 • بررسی واکنشهای فتوشیمیائی مشتقات ۱ و ۴-هیدروپیریدین
 • تهیه‌و استفاده‌ از ۳ـ کربوکسی‌ پیریدینیوم‌ کلروکرومات‌ دراکسیداسیون‌ ترکیبات‌ مختلف‌ آلی‌
 • بررسی‌ مراحل‌ سنتز رانیتیدین‌
 • بررسی‌ واکنشهای‌ افزایش‌ حلقوی‌ مشتقات‌ دی‌ هیدروپیریدین‌
 • بررسی‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ انتقال‌ بار در سیستم‌ تتراسیانواتیلن‌ – آلفا اپوکسی‌ کتون‌
 • بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات بعنوان یک اکسیدان جدید
 • حلقه‌گشائی‌ فتوکاتالیتیکی‌ آلفا-اپوکسی‌ کتونها
 • متدهای‌ جدید برای‌ محافظت‌زدائی‌ و محافظت‌ زدایی‌ همراه‌ با اکسیداسیون‌ تتراهیدروپیرانیل‌اترها، استالها و کتالها
 • بررسی‌ برخی‌ واکنشهای‌ ۲-کتومتیل‌ کینولینها
 • سنتز و بررسی‌ توتومری‌ در مشتقات‌ جدیدی‌ از۲-کتومتیل‌ کینولین‌ها و بررسی‌ ساختمان‌ کمپلکس‌ آنها باپالادیم‌
 • افزایش فتوشیمیایی [۲+۲] ۲- مورفولیتوپروین نیتریل به بنزیل‏های تک استخلافی
 • اکسیداسیون مشتقات ۱ ، ۴ – دی هیدروپیریدین بااستفاده از دی کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات ۱ و ۴- دی هیدروپیریدینها توسط نیکوتینیوم دی کرومات و روی دی کرومات سه آبه
 • بررسی واکنشهای اکسیداسیون ۱ و ۴- دی هیدروپیریدین‏ها توسط کلر و کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون ۱ ، ۴- دی هیدروپیریدینها بااستفاده از بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات و پتاسیم پراکسی دی سولفات
 • سنتز کلیت‏های ۱ و ۲- دی آلکیل ۳- هیدروکسی پیریدین ۴- اون و تهیه کمپلکس آنها با یون‏های فلزی
 • اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از پتاسیم‏ دی کرومات در حضور آلومینیم کلرید در حالت جامد
 • بررسی اکسیداسیون نوری مشتقات مختلف ۱ ، ۴ – دی هیدروپیریدین‏های N-متیل دار شده
 • استفاده از زئولیت‏های طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت محافظت زدایی تری متیل
 • سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها ،استال‏ها ، کتال ها ، تیواستال‏ها و تیوکتال‏ها
 • بررسی واکنش افزایش فوتوشیمیایی [۲+۲] ۲- مورفولینو آکریلو نیتریل به β- دی کتونهای تک استخلافی
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات مختلف ۳ ، ۵- دی استیل -۴،۱- دی هیدروپیریدین به وسیله ۳-کربوکسی پیریدینیوم
 • کلروکرومات (CPCC) ، ۲،۲- بی پیریدینیوم کلروکرومات (BPCC) و ایزوکینولینیوم کلروکرومات (ICC)
 • تهیه و استفاده ازمعرف تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات در اکسایش ترکیبات مختلف آلی
 • ساخت برخی مشتقات کروتونولاکتونها و بررسی واکنشهای آنها
 • تهیه برخی از ۲-‏ کتومتیل‏کینولین آزین‏ها و بررسی امکان کیلیت دهندگی بعضی از آنها با یون‏های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ++Cu و ++Fe
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حضور مونتموریلونیت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم برومات در حضور مونتموریلونیت K-10 مرطوب در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • سنتز و مطالعه ساختمان برخی مشتقات جدید از ۳-هیدروکسی بیریدینون ها
 • بررسی واکنش های جدید ۲-کتو متیل کینولین ها
 • بررسی واکنشـهای نوری مشـتقات ۵.۳- دی اسـتیل-۴.۱- دی هیـدروپیریدین
 • ساخت و بررسی واکنشهای مشتقات کروتونولاکتونهایی که در موقعیت گاما استخلاف آروماتیک دارند
 • بررسی واکنش های نوری ترکیبات ۴,۱- دی هیدروپیریدین در فاز جامد
بیشتر بخوانید
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه مدیریت اجرایی

موضوعات پیشنهادی برای انجام پایان نامه شیمی معدنی

 • اکسیداسیون آلکنها و آلکانها با استفاده از کاتالیزورهای پلی اکسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
 • بررسی واکنش های فوتوشیمیایی مورفولین با استفاده از فوتوکاتالیست Tio2″ ناهمگن
 • بررسی واکنشهای فتوکاتالیزری بنزیل آمین با فتوکالیزورهای نیمه هادی‌ TiO2و Pt/TiO2
 • واکنش‏های باز نمودن حلقه‏های اپوکسید بوسیله نوکلئوفیل‏های مختلف در حضور کاتالیزور پلی اکسو متالات حاوی کبالت (III)
 • حذف یا کاهش برخی از آلاینده‏های معدنی مانند یونهای : Cr(VI), CN Hg(I),و Ni(II) در محیط آبی
 • بررسی بر هم کنش برخی از پورفیرین‏ها با هیستون H2B
 • تجزیه فوتوکاتالیتیکی رنگهای آزو( سولوفنیل قرمز ،‌ کوپورکسون سورمه‏ای RL و زرد روشن X6G)
 • اپوکسیداسیون کاتالیتیکی اولفین‏ها بوسیله منگنز فتالوسیانین
 • زئولیت طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت باز نمودن حلقه اپوکسیدها در حضور هسته دوست‏های مختلف
 • سنتز و بررسی رنگدانه های معدنی بر پایه سیلیکات قلع-کلسیم همراه با کروم (Cr-SnO2-CaO-SiO2) برای لعاب
 • بررسی شیمیایی علل رنگ پریدگی و تخریب لعاب آبی در سرامیکهای سنتی مسجد امام اصفهان
 • اکسایش فوتوکا تا لیزوری اکسیم ها و سمی کاربازون ها با استفاده ازفوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید
 • واکنشهای باز نمودن حلقه‌های اپوکسید توسط نوکلئوفیلهای مختلف، استیل دارکردن و فرمیل‌دار کردن الکلها در حضور کاتالیزور پلی اکسومتالات حاوی سریم (IV)
 • تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ‌های آزو(کوپروکسون سورمه‌ای RL، سولوفنیل قرمز ۳BL، متیل اورانژ و کنگورد) و تیول‌ها(۲- پیریدین تیول، ۲- مرکاپتوبنزوتیازول، ۲- مرکاپتوبنزایمیدازول و ۲- مرکاپتوبنزوکسازول) به‌وسیله نیمه هادی روی اکسید
 • تخریب فوتوکاتالیزوری برخی تیول‌ها به وسیله رزبنگال وفتالوسیانین تثبیت شده بر روی تیتانیم دی اکسید
 • بررسی واکنش‌های فوتوکاتالیزوری مشتقات آنیلین (اورتونیتروآنیلین، متانیتروآنیلین، پارانیتروآنیلین، ۲-کلروآنیلین و ۴-برموآنیلین) در حضور فوتوکاتالیست‌هایی نظیر تیتانیم‌ دی‌اکسید و اکسید‌روی
 • اکسیداسیون شبه حیاتی آمین های آروماتیک و دکربوکسیلاسیون اسیدهای کربوکسیلیک با استفاده از کاتالیزورهای باز شیف
 • اکسیداسیون شبه حیاتی آمین های آروماتیک و دکربوکسیلاسیون اسیدهای کربوکسیلیک توسط متالوپورفیرین های قرار گرفته بر روی نگهدارنده ها
 • بررسی واکنش های نوری و گرمایی آنتی بیوتیک های β-لاکتام در حضور ترکیبات جیوه (II)
 • استری نمودن الکل‌ها وحلقه‌گشایی اپوکسیدها بوسیله کمپلکس‌های باز شیف نگهداری شده روی سیلیکاژل
 • سنتز و شناسایی تعدادی از بازهای شیف جدید و کمپلکس‌های آنها
 • تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ‌های آزو به ‌وسیله تیتانیم دی‌اکسید حساس شده با پلی اکسومتال‌ها و تخریب فوتوکاتالیزوری فنل‌ها به وسیله روی اکسید
 • تخریب فوتوکاتالیزوری آمین‌ها و رنگ‌های آزو به‌وسیله تیتانیم‌دی‌‌اکسید اصلاح‌شده با فلزات نقره، پلاتین و مس
 • اپوکسیداسیون الکن‌ها در حضور کاتالیزورهای منگنز‌پورفیرین قرارگرفته بر روی پلیمرهای فسفردار
 • فوتولیز برخی از سولفیدهای آلی با استفاده از فوتوکاتالیزور تیتانیم دی‌اکسید و بررسی واکنش‌ این ترکیبات در حضور نمک‌های جیوه (II)
 • تخریب فوتوکاتالیزوری برخی از آمین‌های آروماتیک و رنگ‌های آزو به ‌وسیله ‌دی‌‌اکسید‌‌تیتانیم نشانده شده بر روی آلومینا
 • اکسایش هیدروکربن‌ها به‌وسیله‌ی سدیم پریدات تحت تابش فراصوت، کاتالیزشده با منگنز(III) باز- شیف اتصال‌یافته به پلی‌استایرن
 • اکسایش برخی ترکیبات آلی در حضور کاتالیست باز شیف منگنز (III) اتصال‌یافته به پلی‌استایرن به وسیله ی سدیم پریدات
بیشتر بخوانید
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه مدیریت مالی

موضوعات پیشنهادی برای انجام پایان نامه شیمی فیزیک

 • بانظمی و بی نظمی در محلول فلداسپاتها
 • پوشش دار کردن کریستالهای آمونیوم پرکلرات و بررسی آن در سوخت موشک
 • تهیه سوختهای ژل، بهینه سازی و کاربرد آن در موشکهای سوخت مایع
 • ساخت و بررسی غشاءهای فشار پایین در روش اسمز معکوس
 • ساخت اسپکترومتر تحرک یونی
 • بانظمی و بی نظمی و پدیده های انتقال فاز در مخلوط فلداسپاتهای قلیائی و قلیائی خاکی
 • مطالعات ترمودینامیکی میانکش هیستون A,H با دودسیل تری متیل آمونیوم برماید (DTAB)
 • بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجائی توزیع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه
 • واکنشهای فتوکاتالیزوری الکهای سنگین و سیانور پتاسیم با استفاده از فلزات نشانده شده بر روی دی اکسید تیتانیم(IV)
 • واکنشهای‌ اکسیداسیون‌ فتوکاتالیزوری‌ ناهمگن‌ ترکیبات‌ آلی‌ توسط‌ نیمه‌ هادیها و حساس‌کننده‌های‌ رنگی‌ مانند فتالوسیانین‌ نشانده‌ شده‌ بر روی‌اکسید تیتانیم‌
 • تخریب فتوکاتالیزوری مل و مشتقات آن توسط رزبنگال پوشیده  شده بر روی Tio2
 • بررسی سینیتیکی واکنش اکسیداسیون گالوسیانین با پراکسید هیدروژن در حضور کاتالیزور اسمیم تتراکسید
 • سنیتیک‌ اکسایش‌ بنزیل‌ الکل‌ و بنزیل‌ الکلهای‌ استخلافدار بوسیله‌ بیس‌(بنزیل‌تری‌اتیل‌ آمونیوم‌) دی‌ کرومات‌
 • مطالعه ترمودینامیکی و طیف سنجی بر همکنش برخی از مواد فعال سطحی یونی با پروتئین آلبومین سرم گاو
 • بررسی سینتیک واکنش اجیاء نیل بلو توسط ئیدرازین دی ئیدروکلرایددر حضور کاتالیزور مولیبدن (VI)
 • تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی همدماهای پیوندی یک سری از n– الکیل تری متیل آمونیم برمید با لیزوزیم
 • مطالعه‌ پهن شدگی و شبیه‏سازی طیف NMR پروتون در مولکول HD در اثر جفت‏شدگی با هسته دو تریم و وابستگی آن به دما
 • الف)مطالعه پیوندی و ترمودینامیکی بر همکنش کمپلکس ۲ و ۲- بی پیریدین گلایسیناتوپالادیم (II) کلرید با پروتئین آلبومین سرم گاوب ارائه دیدگاههای نظری جدید در رابطه با پیوند لیگاند به ماکرومولکول
 • محاسبه از اساس خواص فیزیکی و ترمودینامیکی خوشه‏های هلیوم (به سوی محاسبه از اساس خواص مایعات و جامدات)
 • مطالعه از اساس خواص فیزیکی و شیمیایی صفحات گرافیتی خالص و صفحات گرافیتی با گونه‏های همراه هلیم ، لیتیم و نئون
 • مطالعه سینتیک ودینامیک واکنش سدیم با آب و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر
 • الف)تجزیه و تحلیل ایزوترمهای پیوندی بر همکنش SDS با لیزوزیم و مشتقات اصلاح شده آن ب ) تجزیه و تحلیل منحنی‏های تیتراسیون لیزوزیم در حضور مقادیر مختلف SDS
 • مطالعه از اساس پایداری، ساختمان، جابجایی هیدروژن انولی و چرخش دو حلقه و امکان جفت شدگی این دو حرکت درون مولکولی در ترکیب ۲- هیدروکسی -۴- فنیل- ۲ و ۴- سیکلو پنتا دی‏ان-۱- اون
 • مطالعه برهمکنش مواد فعال سطحی دودسیل تری متیل آمونیوم برومیدوستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTABوDTAB) با α-آمیلاز به روش پتانسیومتیری
 • مطالعهاز اساس ساختار و رسانایی الکتریکی شبکه‌های یک‌بعدی و دوبعدی لیتیم
 • ارائه مدلی جدید جهت محاسبه ثابتهای افینیته جایگاههای اتصال لیگاند به ماکرومولکولهای حیاتی بر اساس مقایسه معادلات رائولت و اسکاچارد
 • الف) مطالعه پدیده میسل شدن ستیل تری متیل آمونیم برمید با استفاده ازروش بهبود نشر فلورسانس و هدایت‌سنجی ب) بررسی پیوند شدن ردیاب فلورسانس پیرن به BSA و لیزوزیم
 • بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسیداسیون اتیل بنزن با استفاده از تیتانیم‌دی‌اکسید و فلزات نشانده شده روی آن
 • اندازه گیری سرعت خوردگی شبکه الکترود مثبت باطری سرب اسید و بررسی اثر لیتیم به آن
 • ۱- محاسبه فاکتور ساختار فلزات قلیائی مایع با استفاده از قاعده همدمای خطی (LIR)
 • 2- مطالعه کشش سطحی فلزات قلیائی مایع با استفاده از معادله حالت سیستم چگال (DSEOS) و قاعده همدمای خطی (LIR)
 • مطالعه طیف سنجی خواص فیزیکوشیمیایی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰-تترا (N-متیل-۴-پیریدیل) پورفیرین کبالت (III) کلراید در محیط آبی و در حضور آلبومین سرم
 • پیوند شدن ستیل پیریدینیوم کلرید به آنزیم گلوکزاکسیداز
 • مطالعه آرایش آبپوشی گونه‌های ساده حل‌شونده در آب به روش دینامیک ملکولی و مطالعه تأثیر قدرت یونی بر روی طیف NMR گونه‌های ساده حل‌شونده در محلول
 • بررسی وابستگی قطر کره شبه سخت به دما و چگالی در فلزات قلیایی مایع
 • پایداری ترمودینامیکی و فعالیت کاتالیتیکی الکل دهیدروژناز مخمر در حضور اسمولیتهای قندی
 • بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسایش اکسالیک اسید و سالیسیلیک اسید با استفاده از نیمه‌هادی‌های خالص و اصلاح شده
بیشتر بخوانید
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت

همین حالا می توانید سفارش پایان نامه را ثبت کنید یا با شماره 09919099973 تماس بفرمائید 

و یا در واتس اپ یا تلگرام پیغام بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *